Dyżur tygodniowy:

Każdy ministrant przychodzi w tygodniu na jedną Mszę św. o dowolnej godzinie.

Obecność swoją potwierdza wpisem na karcie dyżuru, która znajduje się na tablicy w zakrystii ministranckiej!

Dyżur niedzielny: